Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

доц. д-р Здравка Новакова, Спас Къндев

Националност: България

Доц. д-р Здравка Новакова е преподавател във Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в научноизследователски институти в Безансон и Москва. Ръководила е експериментално обучение по математика в началните класове.

Автор на учебници по методика на обучението по математика в началните класове, студии и статии.

Библиография