Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

проф. Нели Иванова, Румяна Нешкова, Ангелина Жекова

Националност: България

Проф. дпн Нели Иванова преподава в СУ „Св. Кл. Охридски”. Автор е на над 250 публикации, посветени на възприемането и осмислянето на художествен текст, на жанровото своеобразие на литературни произведения, на методическия подход на началния учител и много други.

Координатор, експерт и обучител по европейски и национални програми, свързани с обучението в 1.-4. клас, в мултикултурна среда, в условия на слети класове, за деца със СОП и пр.

Румяна Нешкова е начален учител, доктор по педагогика. Научните й интереси са насочени към емоционалното образование на учениците, като една от задачите на съвременното училище.

Ангелина Жекова дълги години работи като преподавател по детска литература в Полувисшия институт за начални и детски учители – София. Автор е на много текстове за детски песни. Нейни стихове са включени в учебниците по български език и литература за началния курс. Тя е един от авторите на буквара за първи клас (изд. “Убенова”). Автор е на стихосбирките за деца и възрастни, на множество детски илюстровани поредици. Член на СБП. Живее и твори в София.

Библиография