Автор на месеца


Категория: Книги


Тони Николов е философ и журналист. Главен редактор е на "Портал Култура" и сп. "Култура". Автор е на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж.Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата "Блясъкът на истината" и на книгата на Бенедикт XVI "Светлина на света". Съставител е на тритомника с есета на Георги Марков. Автор е на книгите "Пропуканата България", "Българската дилема" и "Спомнена София".

Модул за продукти