Александър Фол

catalog/authors/big_8.jpg

Александър Николаев Фол е виден български историк - траколог и филолог, основател на науката тракология. От 1991 г. е професор по антична и българска култура в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1999 г. е професор по стара история и тракология в Нов български университет. Работи в областта на историята на стария свят и на Югоизточна Европа през древността, индоевропеистиката и тракологията, историята на старогръцката и тракийската култури. Бил е първи заместник-министър на културата от 1974 до 1979 г. и министър на народната просвета на Народна република България от 1979 до 1986 г. Александър Фол завършва история и класическа филология в Софийския университет през 1957 г., получава титлата "доктор по история" през 1966 г. и "доктор на историческите науки" през 1985 г. През 1967 специализира в "Колеж дьо Франс" - Париж. Специализирал е и в Германския археологически институт в Берлин. Става доцент през 1972 г. и професор през 1975 г. През 1972 г. основава Института по тракология към БАН и е негов директор до 1992 г., както и генерален секретар на Международния съвет по индоевропейски и траколожки изследвания. Основател е също така (1979 г.) и на катедрата по стара история и тракология в Историческия факултет на СУ, която ръководи до 1987 г., както и на Националната гимназия за древни езици и култури в София 1977. Организира международните конгреси по тракология от 1972 г. до смъртта си и изложбата "Тракийските съкровища" от 1974 до 1988 г. Носител е на орден "Стара планина" (2003 г.) и на най-високото отличие на СУ - медала "Св. Кирил" със синя лента (2000 г.). Кавалер е на френския Орден за изкуства и науки (1998 г.). Пише множество монографии, студии и статии на български, немски, италиански и английски езици. Бил е гостуващ лектор в различни университети в САЩ, Германия, Русия, Англия и др.

Тракийската култура
Няма наличност

Александър Фол

Тракийската култура

6.00 лв.

Книгата бе написана, за да представи накратко какво си говорихме със студентите четвъртокурсници от специалността културолгия във Философския факултет на СУ "Климент Охридски" през учебната 1994/1995 година. Както и споделих в последните редове на предишното издание, тези колеги ми предоставиха един предварителен повод..

Без данък: 6.00 лв.

Книгата бе написана, за да представи накратко какво си говорихме със студентите четвъртокурсници от специалността културолгия във Философския факултет на СУ "Климент Охридски" през учебната 1994/1995 година. Както и споделих в последните редове на предишното издание, тези колеги ми предоставиха един предварителен повод..