Алексей Зверев

catalog/authors/big_278.jpg

(1939-2003) Руски критик, литературовед и преводач, доктор на филологическите науки. Професор в Руския държавен хуманитарен университет. Основно работил в сферата на история на американската литература, сравнително литературознание, руска литература на 20в. Написал е книгите: "Модернизма в литературата на САЩ", "Американският роман на 20-30-те години", "Двореца на острите игли. От художествения опит на 20 в.". Специалист по история на литературата на Западна Европа и Америка 19-20 в.". Член е на Съюза на писателите на Русия. Награден е с медал "В памет 850-тата годишнина на Москва". Автор на повече от 1000 труда.

Алексей Зверев

Набоков

25.00 лв.

Метаморфозите в жизнения и творческия път на Владимир Набоков отразяват с удивителна точност превратностите на времето, в което му е отредено да се развива и да пише. Революцията от 1917 г., бягството на интелигенцията от Русия, изпитанията на емигрантското съществувание, невъзможността да живееш без родината и невъзмо..

Без данък: 25.00 лв.

Метаморфозите в жизнения и творческия път на Владимир Набоков отразяват с удивителна точност превратностите на времето, в което му е отредено да се развива и да пише. Революцията от 1917 г., бягството на интелигенцията от Русия, изпитанията на емигрантското съществувание, невъзможността да живееш без родината и невъзмо..