Алфред Вал

catalog/authors/bigpath_373.jpg

Алфред Вал, роден през 1938 в Колмар, е френски историк, специалист по съвременна Германия.

Алфред Вал

Втората история на нацизма във Федерална Германия ...

16.00 лв.

Сред огромната по обем историческа книжнина, посветена на нацизма, трудът на университетския преподавател Алфред Вал се откроява като професионално и модерно написано изследване, което разкрива нови измерения на дълго и подробно проучваната тематика. Авторът насочва вниманието си към съдбата на привържениците на национ..

Без данък: 16.00 лв.

Сред огромната по обем историческа книжнина, посветена на нацизма, трудът на университетския преподавател Алфред Вал се откроява като професионално и модерно написано изследване, което разкрива нови измерения на дълго и подробно проучваната тематика. Авторът насочва вниманието си към съдбата на привържениците на национ..