преводач Анна Шелудко

catalog/authors/bigpath_559.jpg

Анна Алексеева Шелудко (1959 – 2003, София) е класически филолог, преподавател и преводач от латински, английски и руски. Завършва английска гимназия в София и Класическа филология и Английска филология в СУ „Свети Климент Охридски“.

Работи в Институт по история при БАН, преподава латински език в Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК); след това английски и латински в Частна езикова гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“ и в Балканското училище.

Като преподавател в НГДЕК години наред ръководи учебната полева практика по археология на обекта „Енеолитно селище” край село Дуранкулак.

С Искра Атанасова и Лили Йорданова е автор на учебника „Латински език за начинаещи“ I и II част, издателство „Отворено общество“, София, 1996 – 1997.

Автор статии в „Антична литература. Енциклопедичен справочник“, Държавно издателство „Д-р Петър Берон“, 1988.

По-важни преводи:

История на Аполоний, цар на Тир. - В: Три антични романа. НК, 1987.

Сенека, Луций Аней. Нравствени писма до Луцилий. Рива, т. I: 1994, т. II: 1996.

Сенека, Луций Аней. За отдиха. - В: Сенека, Луций Аней. Диалози. Рива, 2002.

Сенека, Луций Аней. Утешение към Полибий. - В: Сенека, Луций Аней. Диалози. Рива, 2002.

Нравствени писма до Луцилий
Няма наличност

преводач Анна Шелудко

Нравствени писма до Луцилий

18.00 лв.

На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите "Нравствени писма до Луцилий" - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания...

Без данък: 18.00 лв.

На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите "Нравствени писма до Луцилий" - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания...