преводач Анна Шелудко

catalog/authors/bigpath_559.jpg

Анна Алексеева Шелудко (1959 – 2003, София) е класически филолог, преподавател и преводач от латински, английски и руски. Завършва английска гимназия в София и Класическа филология и Английска филология в СУ „Свети Климент Охридски“.

Работи в Институт по история при БАН, преподава латински език в Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК); след това английски и латински в Частна езикова гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“ и в Балканското училище.

Като преподавател в НГДЕК години наред ръководи учебната полева практика по археология на обекта „Енеолитно селище” край село Дуранкулак.

С Искра Атанасова и Лили Йорданова е автор на учебника „Латински език за начинаещи“ I и II част, издателство „Отворено общество“, София, 1996 – 1997.

Автор статии в „Антична литература. Енциклопедичен справочник“, Държавно издателство „Д-р Петър Берон“, 1988.

По-важни преводи:

История на Аполоний, цар на Тир. - В: Три антични романа. НК, 1987.

Сенека, Луций Аней. Нравствени писма до Луцилий. Рива, т. I: 1994, т. II: 1996.

Сенека, Луций Аней. За отдиха. - В: Сенека, Луций Аней. Диалози. Рива, 2002.

Сенека, Луций Аней. Утешение към Полибий. - В: Сенека, Луций Аней. Диалози. Рива, 2002.

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)

преводач Анна Шелудко

Нравствени писма до Луцилий

18.00 лв.

На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите "Нравствени писма до Луцилий" - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания...

Без данък: 18.00 лв.

На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите "Нравствени писма до Луцилий" - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания...

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)