Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

Ваня Сланчева-Банева

Националност: България

Ваня Сланчева-Банева (1976, София) завършва „Икономика и управление на търговията” в Университета за национално и световно стопанство (1999). Защитава докторска дисертация на тема „Стратегическо прогнозиране със сценарии в търговията” (2005). Преподава „Маркетинг на услугите”, „Маркетингов мениджмънт”, „Маркетингови анализи“, „Маркетингови политики“, „Бизнес маркетинг“.

Библиография