Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Александра Ф. Трифонова

Александра Ф. Трифонова

Националност: България

Д-р Александра Ф. Трифонова е главен асистент в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Ив. Дуйчев“  към СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва образователна степен „бакалавър“ по теология (2002) и магистратура по византийско изкуство (2005) в Богословския факултет на Солунския университет „Аристотел“, а във Философския факултет на същия университет защитава докторат по византийска археология и изкуство (2010). По време на следването си е стипендиант на гръцкото Министерство на Македония и Тракия (1998 – 2002), на  Солунския университет „Аристотел“ (2002 – 2005) и на фондациите „Онасис“  (2006 – 2007) и „Левентис“ (2007 – 2010). Работила е като научен сътрудник в Европейския център за византийски и поствизантийски паметници (EKBMM) в Солун (2004 – 2008), а от 2012 г. – в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Ив. Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Гръцкото археологическо дружество, на Българския национален комитет на ИКОМОС и на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Публикувала е множество статии в областта на византийското и поствизантийското изкуство в българската и в чуждестранната научна периодика.

Библиография