Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

дфн Момчил Методиев

Националност: българин

Момчил Методиев, дфн, е съавтор на книгата Държавна сигурност - предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери (2016, заедно с Мария Дерменджиева), както и автор на книгите Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава (2008). Главен редактор на сп. „Християнство и култура”. Работил е по съставителството на няколко документални сборника, издадени от Комисията по досиетата, както и по Проекта за история на Студената война на Института „Удроу Уилсън” във Вашингтон, САЩ.

Библиография