Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

доц. д-р Ваня Кръстанова

Националност: Българка

Доц. д-р Ваня Кръстанова е била заместник-директор на Филиала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" в гр. Смолян и ръководител на Катедра "Филологически и педагогически науки". Научните интереси на доц. д-р Ваня Кръстанова са свързани с методиката на обучение по български език за основната и средната степен на училищното образование. Автор е на множество статии, учебници, учебни помагала и доклади, взели участие в научни форуми. Участвала е активно в проекти и е изнасяла лекции и в чужбина.

Библиография