Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Румен Даскалов

Румен Даскалов

Националност: България

Румен Даскалов завършва история в СУ „ Св. Кл. Охридски“. Защитава кандидатска дисертация през 1988 г. и до 1999 г., преподава в СУ, специалност „Културология“. Хабилитира се през 1995 г. От 1999 до 2015 г. е гост-професор в Централноевропейския университет в Будапеща.
Защитава голям докторат през 2006 г. От 2008 г. е професор в НБУ. Бил е гост-преподавател в университета Бъркли през 2000 и 2003 г. Специализирал е на различни места, сред които: „Имре Кертес“ в Йена, Института за академични изследвания във Васенаар; Свободния университет – Берлин; Мериленд Колидж Парк; Института за академични изследвания в Принстън; Сейнт Джонс
Колидж – Оксфорд; Европейския университет във Флоренция и др. През 2009–2014 г. ръководи проект към Европейския изследователски съвет.
Румен Даскалов е автор на десет книги ,съсъставител на шест и автор на около шестдесет научни студии и статии. Сред книгите му са: „Чудният свят на древните българи“, „От Стамболов до
Живков. Големите спорове за новата българска история“, „Българското общество, 1878–1939“, т. 1-2, „Как се мисли Българското възраждане“, „Между Изтока и Запада.
Български културни дилеми“, „Въведение в социологията на Макс Вебер“ и др.

Библиография