Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Георги Ончев

Георги Ончев

Националност: България

От същия автор:
„Принуда в психиатрията: емпирични
данни и добра практика”, 2010
„Личностова абнормност в клиничната
практика”, 2001, 2012

Библиография