Беседа "Европейското мислене - от барока до наше време"

На 10 март 2009г. в Института Сервантес-София се състоя беседа на тема Европейското мислене - от барока до наши дни по повод представянето на книгата на Хосе Антонио Маравал "Културата на барока". Беседата бе водена от Едгардо Добри - литературен критик и писател и Анна Златкова - преводач на книгата.