Електронни ресурси

Уважаеми преподаватели,

На следния адрес ще получите достъп до електронните ресурси към учебниците на ИК "РИВА" АД:

https://uchebnicite.bg.

Можете да видите ръковдството за работа с електронните ресурси ТУК.