Филм посветен на Любомир Канов по БТВ

Гледайте филма, посветен на Любомир Канов, "НепознатиТЕ: Паралелни светове", излъчен по БТВ на 11 март 2012 г. от 15.00 до 16.00 часа