„Лоша компания“ от Ангел Кочев

Представяне на книгата „Лоша компания“ от Ангел Кочев