„От Пиргос до Константинопол. Девет разговора с Георги Каприев“

Издателство РИВА

Ви кани на премиерата на книгата

на проф. Георги Каприев

и

д-р Митко Новков

ОТ ПИРГОС ДО КОНСТАНТИНОПОЛ.


Девет разговора с Георги Каприев

в

City Mark Art Center – Сити Марк Център за Изкуство
В представянето на книгата ще участват:

Мария Статулова, инж. Георги Колчаков, д-р Митко Новков,

проф. дфн Цочо Бояджиев, проф. дфн Олег Георгиев,

проф. дсн дпн Георги Димитров, проф. дфн Георги Каприев.

В премиерата е включен и откъс от филма „Homo spiritualis и около него“

на Антоанета Бачурова, Владимир Люцканов

и Кирил Проданов.


София, бул. „Янко Сакъзов“ 30

понеделник, 16 януари от 19:00 ч.