Премиера

Софийски университет"Св. Климент Охридски"
Österreich-Bibliothek "Dr. Wolfgang Kraus"
Посолство на Република Австрия
Издателство "Рива"
Съюз на преводачите в България

ПРЕМИЕРА
ИСТОРИЯ НА АВСТРИЯ
КУЛТУРА ОБЩЕСТВО ПОЛИТИКА


от
КАРЛ  ВОЦЕЛКА

Превод: ФРОСИНА и БОРИС ПАРАШКЕВОВИ

Представя
Акад. ВАСИЛ  ГЮЗЕЛЕВ

С участието на маг. Мария Чокел и проф. Петър Петров

 

 26 май 2008, понеделник, 18.00 ч.      Зала 1 на Ректората