Спазвам правилата

Уважаеми учители,

Предлагаме на учениците и учителите, които ще работят през учебната 2021-2022 г. със системата ни за часа на класа СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА, нови образователни материали! Над 20 допълнителни филмчета, направени съвместно с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и с участието на ученици от столични училища. Филмите съдържат кратки беседи за пожарите и природните бедствия; евакуация при пожар; земетресение - практическо занятие на полигон; наводнение - практическо занятие на полигон; как да използваме пожарогасител, детски противогаз; и др.