Заявки за учебници за 3. и 7. клас

Уважаеми преподаватели,

Можете да заявите учебници за 3. и 7. клас на нашия уебсайт чрез електронна заявка – ЗАЯВИ ТУК.

Всички учебници на ИК "РИВА" АД са одобрени от МОН със заповеди:

3. клас

- РД09-1223  / 19.07.2018 г. – за учебния комплект по Български език и литература за 3. клас

- РД09-1242 / 19.07.2018 г. – за учебния комплект по Математика за 3. клас

- РД09-1221 / 19.07.2018 г. – за учебния комплект по Музика за 3. клас

- РД09-1180 / 19.07.2018 г. – за учебния комплект по Изобразително изкуство за 3. клас

7. клас

- РД09-1446 / 20.07.2018 г. – за учебника по Български език за 7. клас

- РД09-1338 / 20.07.2018 г. – за учебника по Литература за 7. клас

- РД09-1393 / 20.07.2018 г. – за учебника по История за 7. клас

Можете да заявите учебници на нашия уебсайт чрез електронна заявка – ЗАЯВИ ТУК.

Изготвянето на договорите ще се извърши в периода 30.07 – 03.08.2018 г. Можете да ги очаквате на посочените в заявките имейли!

Благодарим Ви, че избрахте да работите с нашите учебници!

–"Учим не за училището, а за живота" (Сенека)