Две приказки с Ангелина Жекова

Разговорът на Ангелина Жекова с Або от издателство Рива.