Две приказки с Ангелина Жекова (най-доброто)

Най-доброто от разговора на Ангелина Жекова с Або от издателство РИВА за поезията и образованието.