Две приказки с... д-р Едит Егер за книгата "Изборът: за свободата и вътрешната сила"

Разговор на д-р Егер с Або, преводач на българското издание.