Две приказки с... Ерик С. Питърсън

Най-Доброто от разговора за Томъс Джеферсън и неговата мъдрост между Ерик С. Питърсън и българския му издател Бариди.