Две приказки със създателите на романа "Хикс, Игрек, Зет. Първи срок: Порталът е отворен"

Або в разговор с авторката Силвия Владимирова, художничката Радослава Боор-Даскалова и редактора Мария Бунева за детския фентъзи романа "Хикс, Игрек, Зет. Първи срок: Порталът е отворен".