Център за академични изследвания

catalog/authors/bigpath_215.jpg

Център за академични изследвания

Тялото при социализма – режими и репрезентации

15.00 лв.

Макар да изглеждат биологични константи, телата са всъщност ис­терични, културно ситуирани и опосредствани. Ето защо са осно­вателни въпросите за тялото и телесността, за репрезентациите и режимите на телесност при социализма. Какви са преплитанията и взаимодействията между социалното и телесното, как символният ре..

Без данък: 15.00 лв.

Макар да изглеждат биологични константи, телата са всъщност ис­терични, културно ситуирани и опосредствани. Ето защо са осно­вателни въпросите за тялото и телесността, за репрезентациите и режимите на телесност при социализма. Какви са преплитанията и взаимодействията между социалното и телесното, как символният ре..

Център за академични изследвания

Насилствената асимилация на турците в България 198...

15.00 лв.

Стъпвайки върху идеологемите за етнически хомогенна „единна социалистическа нация“ и за повсеместен „български родов корен“, в края на 1984 г., комунистическата власт започва фронтална атака за заличаване на идентичността на турското малцинство в България. След фактическия провал на асимилаторската кампания режимът..

Без данък: 15.00 лв.

Стъпвайки върху идеологемите за етнически хомогенна „единна социалистическа нация“ и за повсеместен „български родов корен“, в края на 1984 г., комунистическата власт започва фронтална атака за заличаване на идентичността на турското малцинство в България. След фактическия провал на асимилаторската кампания режимът..

Център за академични изследвания

Възрастта при социализма: поколения в семейството ...

16.00 лв.

Противно на хронологическата логика, тази книга започва със старостта. Но нейната логика е на "жизнения път" на режима, а не на хората в него. За "младия строй" старостта е анормална, доколкото е присъствие на миналото, от което той се оттласква; тя следва да бъде сегрегирана и скрита или най-малкото – недовидяна от на..

Без данък: 16.00 лв.

Противно на хронологическата логика, тази книга започва със старостта. Но нейната логика е на "жизнения път" на режима, а не на хората в него. За "младия строй" старостта е анормална, доколкото е присъствие на миналото, от което той се оттласква; тя следва да бъде сегрегирана и скрита или най-малкото – недовидяна от на..

Любовта при социализма: Образци, образи, табута
Няма наличност

Център за академични изследвания

Любовта при социализма: Образци, образи, табута

15.00 лв.

СБОРНИК СТАТИИ Съставителство и редакция: Даниела Колева   СЪДЪРЖАНИЕ   ВЪВЕДЕНИЕ                                                                                                                      Конструиране на социалистическа образцовост ■     Виолета Дечева Любов и драма: драматургични и сценични пара..

Без данък: 15.00 лв.

СБОРНИК СТАТИИ Съставителство и редакция: Даниела Колева   СЪДЪРЖАНИЕ   ВЪВЕДЕНИЕ                                                                                                                      Конструиране на социалистическа образцовост ■     Виолета Дечева Любов и драма: драматургични и сценични пара..

Център за академични изследвания

Природни науки, технологии и социални светове

16.00 лв.

Днешният ден се смята за обикновен, ако започне на кантара в банята и с порция калории в кухнята, мине през минутите и километрите на няколко транспортни разписания и завърши пред телевизора с информация за броя жертви в горещите точки на планетата. По същата логика, по която прогнозата за времето се прави в градуси и ..

Без данък: 16.00 лв.

Днешният ден се смята за обикновен, ако започне на кантара в банята и с порция калории в кухнята, мине през минутите и километрите на няколко транспортни разписания и завърши пред телевизора с информация за броя жертви в горещите точки на планетата. По същата логика, по която прогнозата за времето се прави в градуси и ..

Център за академични изследвания

Смъртта при социализма

15.00 лв.

Начинът, по който умираме, е квинтесенция на начина, по който живеем. Има ли тогава “социалистическа смърт”, която да съответства на “социалистическия начин на живот”? Разбира се, смъртта е универсален биологичен факт, независещ от идеологии, вери и политически режими. Но тя провокира невероятно многообразие от кул..

Без данък: 15.00 лв.

Начинът, по който умираме, е квинтесенция на начина, по който живеем. Има ли тогава “социалистическа смърт”, която да съответства на “социалистическия начин на живот”? Разбира се, смъртта е универсален биологичен факт, независещ от идеологии, вери и политически режими. Но тя провокира невероятно многообразие от кул..

(НЕ)Станалото правово общество в България
Няма наличност

Център за академични изследвания

(НЕ)Станалото правово общество в България

15.00 лв.

Вечно нестаналото правово общество в България като един от най-острите и актуални проблеми на българския „преход” е темата, която фокусира вниманието на авторите на сборника „(Не)станалото правово общество в България”, издание на Центъра за академични изследвания. Амбицията на изследването е да преодолее доминиращия мо..

Без данък: 15.00 лв.

Вечно нестаналото правово общество в България като един от най-острите и актуални проблеми на българския „преход” е темата, която фокусира вниманието на авторите на сборника „(Не)станалото правово общество в България”, издание на Центъра за академични изследвания. Амбицията на изследването е да преодолее доминиращия мо..

Център за академични изследвания

Детството при социализма

12.00 лв.

Изследванията, събрани този том са резултат от семинара "Детството при социализма", проведен в Центъра за академични изследвания през 2008 г. Те предлагат различни перспективи към темата: от политическите проекти за детството, наложени от режима в различни периоди от неговото управление, през "преводите" на идеологичес..

Без данък: 12.00 лв.

Изследванията, събрани този том са резултат от семинара "Детството при социализма", проведен в Центъра за академични изследвания през 2008 г. Те предлагат различни перспективи към темата: от политическите проекти за детството, наложени от режима в различни периоди от неговото управление, през "преводите" на идеологичес..

Център за академични изследвания

Рефлексията - самореференциалност в епистемологият...

10.00 лв.

Поредицата публикации "Изследователски форуми" на Центъра за академични изследвания/Centre for Advanced Study, София, представя резултати от научни дискусии по ключови за съвременните хуманитарни и социални науки прблеми и тематики. Дискусионната поредица "Понятието за рефлексия и рефлексивните подходи в социалните и х..

Без данък: 10.00 лв.

Поредицата публикации "Изследователски форуми" на Центъра за академични изследвания/Centre for Advanced Study, София, представя резултати от научни дискусии по ключови за съвременните хуманитарни и социални науки прблеми и тематики. Дискусионната поредица "Понятието за рефлексия и рефлексивните подходи в социалните и х..