Елена Николова

catalog/authors/Elena_Kanevska_Nikolova.jpg

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова работи във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян. Завършила е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1998 г. защитава докторска дисертация на тема „Съвременната смолянска градска езикова ситуация”, а през 2010 г. й е присъдена научната степен „доктор на филологическите науки” за успешно защитената дисертация на тема „Тройното членуване в родопските говори – диахронен, синхронен и футурологичен аспект”. През 2002 г. е избрана за доцент, а през 2015 г. – за професор. В рамките на програма „Еразъм” е чела лекции и е водила семинари в Университета “Мария Кюри-Склодовска” в гр. Люблин, Полша, и в Тракийския Демокритов университет в гр. Комотини, Гърция. Проф. д.ф.н. Е. Николова чете лекционни курсове по  морфология, синтаксис и стилистика на съвременния български език и курс лекции по социолингвистика на студенти от специалностите „Български език и английски език” и „Български език и история” във Филиал – Смолян. Интересите на проф. Николова са в областта на диалектологията, социолингвистиката, ономастиката. Член е на Международното социолингвистическо дружество – София и на Съюза на учените в България. В конкурса за високи научни постижения на млад учен в областта на хуманитарните науки е удостоена от Съюза на учените в България с грамота през 1999 г. и с диплом през 2002 г.

Елена Николова

Книга за учителя по български език за 7. клас

15.00 лв.

Книга за учителя по български език за 7. клас към учебника по български език за 7. клас.Книгата за учителя е част от комплект, който включва:• Учебник;• Учебна тетрадка по български език за 7. клас;• Електронно четим учебник;• Електронни ресурси;• Примерно годишно разпределение на материала. DOCX | XLSX..

Без данък: 15.00 лв.

Книга за учителя по български език за 7. клас към учебника по български език за 7. клас.Книгата за учителя е част от комплект, който включва:• Учебник;• Учебна тетрадка по български език за 7. клас;• Електронно четим учебник;• Електронни ресурси;• Примерно годишно разпределение на материала. DOCX | XLSX..

Елена Николова, Милена Рашкова, Даниела Лалова

Учебна тетрадка по български език за 7. клас

5.00 лв.

Учебна тетрадка по български език за 7. клас по новата учебна програма Тетрадката е съобразена изцяло с новата учебна програма по български език за 7. клас. Включените упражнения са към темите от програмата, което прави тетрадката приложимакъм всеки учебник. Тетрадката може да се използва както за работа в клас, т..

Без данък: 5.00 лв.

Учебна тетрадка по български език за 7. клас по новата учебна програма Тетрадката е съобразена изцяло с новата учебна програма по български език за 7. клас. Включените упражнения са към темите от програмата, което прави тетрадката приложимакъм всеки учебник. Тетрадката може да се използва както за работа в клас, т..

Елена Николова, Милена Рашкова, Даниела Лалова, Дафинка Николова

Български език 7. клас

26.28 лв.

div#product-container a::before { content: "\1F517 "; } div#product-container a { text-decoration: underline; } Учебник по български език за 7. клас по навата програма.ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 19,47 ЛВ. / ЕЛ. ЧЕТИМ УЧЕБНИК: 0,42 ЛВ.Учебният комплект отговаря напълно на програмата на МОН по бъ..

Без данък: 26.28 лв.

div#product-container a::before { content: "\1F517 "; } div#product-container a { text-decoration: underline; } Учебник по български език за 7. клас по навата програма.ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 19,47 ЛВ. / ЕЛ. ЧЕТИМ УЧЕБНИК: 0,42 ЛВ.Учебният комплект отговаря напълно на програмата на МОН по бъ..

Мария Бунева

Български език 6. клас

19.98 лв.

div#product-container a::before { content: "\1F517 "; } div#product-container a { text-decoration: underline; } Учебник по български език за 6. клас по новата учебна програма.ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 15,75 ЛВ. / ЕЛ. ЧЕТИМ УЧЕБНИК: 1,23 ЛВ. Учебният комплект по български език на ИК "РИВА" АД з..

Без данък: 19.98 лв.

div#product-container a::before { content: "\1F517 "; } div#product-container a { text-decoration: underline; } Учебник по български език за 6. клас по новата учебна програма.ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 15,75 ЛВ. / ЕЛ. ЧЕТИМ УЧЕБНИК: 1,23 ЛВ. Учебният комплект по български език на ИК "РИВА" АД з..