Георги Ончев

catalog/authors/bigpath_535.jpg

От същия автор:
„Принуда в психиатрията: емпирични
данни и добра практика”, 2010
„Личностова абнормност в клиничната
практика”, 2001, 2012

Георги Ончев

Култура и психопатология. Антропология на психична...

22.00 лв.

Психопатология и култура са сходни по това, че и двете са надбиологични интерпретативни системи, а не онтологични реалности. Клиничните и антропологичните нюанси на преплитането им помагат за по-дълбоко вникване във всяка поотделно: разбирането на една от системите се улеснява от отражението є в другата и от начини..

Без данък: 22.00 лв.

Психопатология и култура са сходни по това, че и двете са надбиологични интерпретативни системи, а не онтологични реалности. Клиничните и антропологичните нюанси на преплитането им помагат за по-дълбоко вникване във всяка поотделно: разбирането на една от системите се улеснява от отражението є в другата и от начини..