Христоматия за 1 кл.

Избрани приказки, легенди, басни, разкази, стихотворения и други текстове, подходящи за учениците в първи клас.