Ибрахим Карахасан-Чънар разкрива османските потайности в „Харемът“


През юни издателство РИВА представя пред българските читатели книгата на Ибрахим Карахасан-Чънар „Османските потайности. Харемът“. В нея авторът не изневерява на увлекателния си стил, който ни кара да прочитаме книгите му на един дъх. Място на „полесражението“ в книгата е предимно Истанбул, метрополията на могъщата Османска империя, градът с двойствен морал и стандарти, разпадащи се взаимоотношения и рухнали мечти.

„Какво всъщност знаем за харема като обществен институт? Истина ли е, че той е мрачна обител за сексуална експлоатация и заточение на нещастни девойки? Или пък техният живот има своята бляскава и привлекателна страна, извоювана вероятно с цената на много интриги, кинжали, въже и отрова? Какви са вкусовете на османските султани за женска красота и как, както неведнъж в историята се случва, една от стотиците конкурентки в харема успява да завладее сърцето на могъщия владетел? Отговорите на тези въпроси читателите ще открият в книгата“, коментира авторът Ибрахим Карахасан-Чънар.

Ибрахим Карахасан-Чънар е автор на знакови произведения, които включват в тематиката си странознанието, етнологията, историята, религията, бита и културата на малцинствата. Доктор в областта на културно-историческото наследство, чийто творчески път включва книгите: ТурцияЕтническите малцинства в БългарияЕтническа и религиозна мозайка на България и Мюсюлманската култура на град Никопол (краят на XIV – началото на XXI в.), тетралогията Светът на исляма.

Носител е на Годишната награда за 2021 г. на Военноисторическата комисия за принос за изследване и популяризиране на балканската военна история и сближаване на държавите и народите от региона.

Ибрахим Карахасан-Чънар е роден през 1955 г. в гр. Никопол. Семейството му се преселва в столицата през 1969 година. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „География и история“. Работи като преподавател в София, а също и като журналист на свободна практика. Чънар e учредител на „Турски културен център XXI вeк“ и на „Обществен съвет на етническите малцинства в България“. Член e на редколегията на списанията „Етнодиалог“, „Кайнак“, „Планета“ и „Българе“.