Иля Йончев

catalog/demo/default.png

Завършва 32-ра гимназия "Св. Климент Охридски" в София. Изучава музика индивидуално при проф. Л. Динолов. 1975/1976 - учи в Българската държавна консерватория. 1981 - завършва СУ "Св. Климент Охридски"със специалности философия и български език и литература. 1989 - доктор по философия. От 1987 преподава в НМА "Панчо Владигеров". От 1997 - доцент. От 2008 - професор. Преподавателска и научна дейност в сферата на: Философия и естетика на музиката; Музикална психология; Философия. Педагогика. Ръководител на научно-педагогическа колегия Fundamenta musicae. Специализации: 1990-1991 - Център за висши изследвания на средновековната цивилизация (CESCM) - Поатие, Франция; манастира "Св. Мартин", Лигюже. Тема: "Философия, религия, музика". 1992-1993 - Университета в Болоня, Италия, Департамент по изкуствата, музиката и сценичните изкуства (DAMS). Тема: "Музикалното време и философията на времето". 2007-2008 - стипендиант на фондация Landys & Gyr в Цуг, Швейцария. Тема: "Херменевтика на музиката".

Музикална онтология
-30%

Иля Йончев

Музикална онтология

4.20 лв.

6.00 лв.

Без данък: 4.20 лв.

Музикалната онтология е опит е опит да се види музикалният смисъл като пределното битийно отношение, а с това и опит върху музикалните основания на човешкото съществувание...

Музикалният смисъл
-30%

Иля Йончев

Музикалният смисъл

4.20 лв.

6.00 лв.

Без данък: 4.20 лв.

Според добре известната традиция, която започва с изследванията на Готлоб Фреге, смисълът винаги се осветлява във връзка с изказването и неговото значение. В тази традиция музикалният смисъл се тематизира в дискурсивната рамка, чието средоточие винаги остават музикалната знакова система и начините, по които в нея е озн..

Музикологичният дискурс
Няма наличност

Иля Йончев

Музикологичният дискурс

Когато интуитивно употребяваме понятието "музикологичен дискурс" и го свързваме с рефлексия над музикалната реалност, обикновено също така интуитивно подразбираме каква реалност имаме предвид. Но за един анализ на музикологичния дискурс това крие своите рискове, защото такъв анализ по необходимост включва всички или по..

Без данък: 0.00 лв.

Когато интуитивно употребяваме понятието "музикологичен дискурс" и го свързваме с рефлексия над музикалната реалност, обикновено също така интуитивно подразбираме каква реалност имаме предвид. Но за един анализ на музикологичния дискурс това крие своите рискове, защото такъв анализ по необходимост включва всички или по..