Данни на заявката

За учебната 2022/2023 година

За въпроси: тел. 0700 13 137, 088 989 45 17 или uchebnicite@rivapublishers.com.
След попълване на заявката ще я получите на посочения от Вас имейл адрес.
Съгласно заповед № РД09-2118/ 01.02.2022 г., срокът за сключване на договорите за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за държавните и общинските детски градини и училища е до 18.04.2022 г., а за частните детски градини и училища е до 30.06.2022 г.

*

*
* *
* *
* *
* *
* *
* *

Прогнозни данни за учебната 2022/2023 г.

Учебници

1. клас+
2. клас+
3. клас+
4. клас+
5. клас+
6. клас+
7. клас+