Ивайло Рабровянски

/catalog/authors/default.png

Българско-английски строителен и архитектурен речн...
Няма наличност

Ивайло Рабровянски

Българско-английски строителен и архитектурен речн...

7.50 лв.

Речникът съдържа 16 000 термини от различни области, свързани със строителството и архитектурата. В него са включени термини, употребявани във връзка с проектиране и изпълнение на сгради и строителни съоръжения, обекти от пътно и железопътно строителство, водоснабдяване и канализация, хидротехника, минно дело, геодезия..

Без данък: 7.50 лв.

Речникът съдържа 16 000 термини от различни области, свързани със строителството и архитектурата. В него са включени термини, употребявани във връзка с проектиране и изпълнение на сгради и строителни съоръжения, обекти от пътно и железопътно строителство, водоснабдяване и канализация, хидротехника, минно дело, геодезия..