Иван Тодоров Иванов

catalog/authors/bigpath_487.jpg

Иван Тодоров Иванов (1922 – 1997) е роден в с. Кацелово, Русенска област. След като завършва средно образование в гр. Русе, отбива редовна военна служба в гр. Ксанти и остава в редовете на Българската армия. Завършва с отличие Военната академия „Г. С. Раковски” и работи там като преподавател. Завършва с отличие и историко-философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация по военни науки. Пенсиониран е като полковник. Продължава да работи до смъртта си върху теми от българската военна история.

Българското военно разузнаване през Втората светов...
-30%

Иван Тодоров Иванов

Българското военно разузнаване през Втората светов...

11.20 лв.

16.00 лв.

Без данък: 11.20 лв.

Пред нас е един рядък труд, писан през 80-те години на миналия век на базата на оригинални архивни документи от Архива на Министерството на вътрешните работи. Авторът използва също така спомени на военни дейци от периода, останали живи след 1944 г., както и наличната по това време българска и чужда историография. В нег..