Джоузеф Камбъл

catalog/authors/big_84.jpg

Джоузеф Камбъл е американски професор, писател, редактор и оратор. Текстовете му са главно в областта на сравнителната митология (comparative mythology), насочени към пространствата на митовете, особено мита за героя, на който и посвещава първото си значимо произведение The Hero with a Thousand Faces (Героят с хиляди лица, 1949 г.). Камбъл приема силно влияние от немската философия (Артур Шопенхауер, Освалд Шпенглер), аналитичната психология на Карл Густав Юнг, творбите на Джеймс Джойс и Томас Ман. Оказва значително въздействие върху американската популярна култура от втората половина на 20 век.

Творческа митология
Няма наличност

Джоузеф Камбъл

Творческа митология

24.00 лв.

Известният в цял свят професор Камбъл (1904-1987) е автор на книги по сравнителна митология, в които разглежда митовете на различни култури и народи, особеностите в представите им за бог и божествено. "Маските на бога" е класическият труд на американския изследовател с изключителна значимост за науката. В четвъртия том..

Без данък: 24.00 лв.

Известният в цял свят професор Камбъл (1904-1987) е автор на книги по сравнителна митология, в които разглежда митовете на различни култури и народи, особеностите в представите им за бог и божествено. "Маските на бога" е класическият труд на американския изследовател с изключителна значимост за науката. В четвъртия том..

Западна митология
Няма наличност

Джоузеф Камбъл

Западна митология

18.00 лв.

В третия том от монументалното проучване Камбьл разкрива спецификата и взаимодействието между митологичните светове на Персия, Гърция, Рим, Византия, исляма и християнска Европа, проследява развитието на западното виждане за бога като творец и за човека като творение. Пред читателя се разгръща богато духовно и мисловно..

Без данък: 18.00 лв.

В третия том от монументалното проучване Камбьл разкрива спецификата и взаимодействието между митологичните светове на Персия, Гърция, Рим, Византия, исляма и християнска Европа, проследява развитието на западното виждане за бога като творец и за човека като творение. Пред читателя се разгръща богато духовно и мисловно..

Източна митолотия/Маските на бога (в четири тома)
Няма наличност

Джоузеф Камбъл

Източна митолотия/Маските на бога (в четири тома)

18.00 лв.

Признат връх в изследването на световните митологии. Това са класическите и известни в цял свят трудове на професор Камбъл (1904-1987) с изключителна значимост за науката. Автор на редица книги по сравнителна митология, американският учен изследва митовете на различни култури и народи, нюансите в представите им за бог ..

Без данък: 18.00 лв.

Признат връх в изследването на световните митологии. Това са класическите и известни в цял свят трудове на професор Камбъл (1904-1987) с изключителна значимост за науката. Автор на редица книги по сравнителна митология, американският учен изследва митовете на различни култури и народи, нюансите в представите им за бог ..

Първобитна митология
Няма наличност

Джоузеф Камбъл

Първобитна митология

14.00 лв.

Признат връх в изследването на световните митологии - това са класическите и известни в цял свят трудове на професор Камбъл (1904-1987) с изключителна значимост за науката. Автор на редица книги по сравнителна митология, американският учен изследва митовете на различни култури и народи, нюансите в представите им за бог..

Без данък: 14.00 лв.

Признат връх в изследването на световните митологии - това са класическите и известни в цял свят трудове на професор Камбъл (1904-1987) с изключителна значимост за науката. Автор на редица книги по сравнителна митология, американският учен изследва митовете на различни култури и народи, нюансите в представите им за бог..