Юлия Симеонова

/catalog/authors/default.png

Юлия Симеонова е преподавател в катедра "Нова и най-нова история на България" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" с интереси в областта на методика на обучението по история, дидактически технологии на обучението, комуникацията в обучението и др. С публикации на български език в сборници и списания, съща така е автор на учебни помагала по история.

Книга за учителя по История и цивилизации 10. клас

15.00 лв.

..

Без данък: 15.00 лв.

..

Виолета Стойчева, Юлия Симеонова

Учебна тетрадка по история и цивилизации за 7. кла...

5.00 лв.

Учебната тетрадка е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по история и цивилизации и в синхрон със съдържанието на учебника. Тя е част от учебния комплект по история и цивилизации за 7. клас на ИК "РИВА" АД. Авторите са включили текстове, документи и задачи, ко..

Без данък: 5.00 лв.

Учебната тетрадка е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по история и цивилизации и в синхрон със съдържанието на учебника. Тя е част от учебния комплект по история и цивилизации за 7. клас на ИК "РИВА" АД. Авторите са включили текстове, документи и задачи, ко..

Юлия Симеонова

Книга за учителя по история и цивилизации за 7. кл...

15.00 лв.

Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас Книгата за учителя е отговор на предизвикателствата, свързани с прилагането на новата учебна документация в обучението по история и цивилизации в VII клас. Тя представлява синтез на целия материал, необходим за подготовката и провеждането на съвременни и динамични ..

Без данък: 15.00 лв.

Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас Книгата за учителя е отговор на предизвикателствата, свързани с прилагането на новата учебна документация в обучението по история и цивилизации в VII клас. Тя представлява синтез на целия материал, необходим за подготовката и провеждането на съвременни и динамични ..