Д-р Леа Давчева

catalog/authors/november 2017.jpg
Д-р Леа Давчева е основателка на „АХА моменти“ – Център за междукултурност, Фокус към решения и Гостоприемно лидерство. Тя е обучител и коуч с международна практика, изследовател и автор (и съавтор) на книги, академични статии и учебни материали. В продължение на години Леа играе важна роля в развитието на междукултурността в България. Ръководи много и разнообразни междукултурни инициативи – в и извън границите на България.