Д-р Леа Давчева

catalog/authors/november 2017.jpg

Д-р Леа Давчева е основателка на „АХА моменти“ – Център за междукултурност, Фокус към решения и Гостоприемно лидерство. Тя е обучител и коуч с международна практика, изследовател и автор (и съавтор) на книги, академични статии и учебни материали. В продължение на години Леа играе важна роля в развитието на междукултурността в България. Ръководи много и разнообразни междукултурни инициативи – в и извън границите на България.

Калейдоскоп на идентичности

16.00 лв.

Лични истории на сефарадски евреи в България за езика ладино „Разговорът неусетно кривна и пое към сефардимите в България и техния наследствен език ладино. Още преди просеката изникна идеята за ново проучване – поглед към ролите и мястото на ладино в живота на сефарадските евреи в България. Първо събрах житейските..

Без данък: 16.00 лв.

Лични истории на сефарадски евреи в България за езика ладино „Разговорът неусетно кривна и пое към сефардимите в България и техния наследствен език ладино. Още преди просеката изникна идеята за ново проучване – поглед към ролите и мястото на ладино в живота на сефарадските евреи в България. Първо събрах житейските..