Макс Вебер

catalog/authors/bigpath_528.jpg

Макс Вебер e немски юрист, икономист и социолог. Един от основоположниците на социологията като научна дисциплина. Трудовете на Вебер продължават да оказват своето въздействие върху развитието на социологията и в наши дни. Най-известното му произведение е "Протестантската етика и духът на капитализма".

Социология на господството
Няма наличност

Макс Вебер

Социология на господството

24.00 лв.

Превод от немски: Румен Даскалов Макс Вебер разглежда господството от две основни гледни точки: 1) във връзка с легитимността и 2) като организация, т.е. институционна структура. Сред съществените му приноси е концепцията за легитимността, която заляга в основата на неговата обща типология на господството. Според нея..

Без данък: 24.00 лв.

Превод от немски: Румен Даскалов Макс Вебер разглежда господството от две основни гледни точки: 1) във връзка с легитимността и 2) като организация, т.е. институционна структура. Сред съществените му приноси е концепцията за легитимността, която заляга в основата на неговата обща типология на господството. Според нея..

Социология на религията
Няма наличност

Макс Вебер

Социология на религията

20.00 лв.

Превод от немски: Румен Даскалов Във фундаменталния си труд Макс Вебер анализира влиянието на религиозните идеи и организация върху живота и практиката. Той изследва религиозните учения, за да изясни създадените от тях „картини на света“, светогледи и етики. Вебер проследява „сродствата“ между религиозни идеи и социал..

Без данък: 20.00 лв.

Превод от немски: Румен Даскалов Във фундаменталния си труд Макс Вебер анализира влиянието на религиозните идеи и организация върху живота и практиката. Той изследва религиозните учения, за да изясни създадените от тях „картини на света“, светогледи и етики. Вебер проследява „сродствата“ между религиозни идеи и социал..

Политиката като призвание. Науката като призвание
Няма наличност

Макс Вебер

Политиката като призвание. Науката като призвание

12.00 лв.

Книгата представя двете прочути лекции на Макс Вебер, които изнася пред студенти в Мюнхенския университет, посветени на политиката и науката като професионална дейност и лично призвание...

Без данък: 12.00 лв.

Книгата представя двете прочути лекции на Макс Вебер, които изнася пред студенти в Мюнхенския университет, посветени на политиката и науката като професионална дейност и лично призвание...