Тагове: Атанас Варадинов

Проблеми на жанра и интерпретацията през погледа на диригента

12.00 лв.


Темата (...) ни въвежда в лабораторията на доц. Варадинов, посочва важни моменти от специфичната работа на един диригент с певци и оркестър. Подбрани са по няколко знакови за идеите на доц. Варадинов откъси от различните музикално-сценични жанрове, които (...) извеждат тезисите на автора. (...) Несъмнено книгата има своя принос и с аналитичността, и с примерите към различните подходи при интерпретиране на опера, оперета и мюзикъл.

mроф. Боянка АрнаудоваКнигата може да бъде полезна като методическо помагало и за студенти, и за диригенти, които правят своите първи стъпки в професията.

В книгата е представена една аналитична част със сериозни научни достойнства. Открояват се както дълбоките научни познания на доц. Варадинов, така и големият му практически опит като диригент.