Книги
Учебна литература
За Учителя
Новини

Интервю на руския писател Дмитрий Биков във вестник "24часа"

СВЕТЛАНА МИХОВА

Най обичам да се разходя в Търново, да хапна сиренце, да пийна ракийка на морето - най-добре кайсиева

Биографичната книга "Борис Пастернак" на руския поет, писател и журналист Дмитрий Биков от тази седмица е по ла­виците на българските книжарници, пре­ведена и публикувана от издателство "Ри-ва". За нея 42-годишният автор през 2006 г. получи престижната руска литературна награда "Голямата книга" ("Большая кни­га"). Биков, смятан за един от най-ярките, талантливи и продуктивни съвременни ру­ски писатели, вече има зад гърба си де­сетки книги - поезия, проза, литературна критика, издавани и в чужбина. Завър­шил е журналистика в Московския дър­жавен университет.

БЪЛГАРИЯ Е ЛЮБИМАТА МИ ЧУЖБИНА

Какво ви под­тикна да напишете книга за Пастер-нак?

-    Поканата на изд. "Млада гвар­дия" и изкушение­то да видя на една корица името си ре­дом с неговото. Сам не бих посмял да се предложа за негов биограф, макар ви­наги да съм обичал стиховете и романа му. Той ме привли­ча с всичко. С това, че изпълни велика­та задача да адапти­ра християнския етичен кодекс към руския характер и история. Всяко на­ционално хри­стиянство си има особености. През 1948 г. Пастернак казал на моя учител по литература Лев Мочалов, че пише роман за руското.

Безкрайно ми е симпатичен и стре­межът му да не се откроява сред съ­гражданите си, да споделя съдбата им, без да се обезли­чава, и да вярва в "труда заедно с всички и със зако­на". Но със съветс­ка власт, а май и с всяка руска власт такава страте­гия не действа. Пастернак обаче честно мина през съблазните, поразява с пълната липса на сно­бизъм, макар да му е присъща трогателната горделивост на твореца.

В София излезе българският превод на книгата. Какво е по­сланието ви към българския чи­тател?

Само моята любов и призна­телност. Много обичам Бълга­рия, тя е любимата ми чужбина. Никъде другаде питието не ми се е услаждало така, а приказката с българските любители на фан­тастиката е фантастична. Надя­вам се, няма да се обидите, че България никога не е била за мен чужда страна, тя ми е дори по-родна от Прибалтика или Средна Азия. Павел Вежинов е един от любимите ми прозаици, а

Теофан Сокеров смятам за най-велик

от живите европейски живопис­ци. Често слушам Добринка Та­бакова - нейната "Старомодна сюита" отговаря на вътрешните ми ритми.

-    Кога пак ще ни гостувате?

Надявам се скоро. Ако може­ше някой да ми уреди интервю със Сокеров, веднага бих тръг­нал. Искам да ида пак до Велико Търново, да се разходя по антик­варните му магазинчета, отрупа­ни с руски и турски пищови, да стигна до морето, да хапна сире­не, да пийна ракийка - най-добре кайсиева.

Вие сте поет, писател, кри­тик, журналист, публицист, тв водещ, преводач. Кое е първо?

Най-добре ми е, когато пиша стихове. Журналистът у мен не е толкова занятие, а тип темпера­мент и социален статус. Благода­рен съм и на прозата: когато сти­ховете не се подреждат, все за нещо трябва да се уважавам. Ос­вен това съм и учител по руски език и литература в едно москов­ско училище. Това ми е наслед­ствено и комплиментите на ко­легите там са ми най-скъпи.

Евтушенко ви нарича "жиз­нерадостен клетник" и пише, че в поезията сте надминали и него, и всички руски поети от 60-те г. Така ли е?

Че съм го "надминал", слава богу, той не мисли. Смята, че съм техен достоен следовник. Така мислят и други от тази блестяща плеяда: Новела Матвеева, Васи­лий Аксьонов, Борис Сгругацки. И Булат Окуджава, чиято биография наскоро написах, имаше добро мнение за мен. Но когато общувах с него, бях още млад и не бях написал кой знае какво. Корените ми са там - в съветската епоха, в онова поко­ление. Прекрасно разбирам за­блудите им, но те са били плодо­творни и душеполезни.

Призивите ви да се легализи­ра нецензурната лексика вбеся­ват публиката и критиката. Как­во им отговаряте?

Не е имало призиви. Само една шеговита статия през 1995 г., в която такива изрази бяха цитирани и имаше оценка на по­литическата ситуация. Слава бо­гу, засега не вбесявам нито пу­бликата, нито критиците - това е твърде силна емоция, а още не съм заслужил толкова пристра­стно отношение. Вероятно драз­ня с мнението си, което понякога изразявам твърде рязко. Но едни се дразнят, а други откриват себе си в моите текстове и оценки. Тъй че дори съм поразглезен от читателската подкрепа. За мен тя е важна - не крия зависимостта си от чуждото мнение

През февруари 2000 г. ви пребиха на улицата. Откриха ли ги? Какво бихте казали на тях и на поръчителите?

Не се разбра кои са. Но ми стига, че знам откъде иде пу­шилката. Това бе свързано с една моя статия срещу тотали­тарна секта, ограбваща при­вържениците си. Предупреж­денията и заплахите започнаха месец преди да ме нападнат. За късмет имам здрава глава. Ше­вовете ми ги сваля приятел -знаменитият фантаст Андрей Лазарчук, който е лекар. С не­го и с още един лекар - Сергей Лукяненко, бяхме заедно в България. Там се роди идеята им съвместно да напишат кни­гата " Самолечение" за онези, които се боят да идат на лекар и се церят сами.

На поръчителите и изпълни­телите на побои над журнали­стите нищо не бих казал. Те разбират само един език, на който - бъдете сигурни, в край­на сметка ще им заговорят.

Какво е 9 май за вас? Какво мислите за събарянето на вой­нишки паметници и за дефиле­тата на есесовци в Прибалтика и Украйна?

Позорно е да се разчистват сметки смъртвите. Може да ме наречете империалист, но съм убеден, че Русия е донесла на бившите соцстрани далеч не само зло. Колкото до бившите съветски републики, за тях на­право е грях да поставят под съмнение общото ни минало. Имам предвид главно

Украйна и Грузия -тях никой не ги е присъединявал насила

Но и в двете имам стотици приятели, които не изпитват враждебност към Русия.

Денят на победата за мен е най-велик празник. Дядо ми ме заведе за първи път в Тбилиси при негов приятел, с когото са воювали. Тези хора са блестящо поколение. От тях струи светли­ната на свръхчовечност. Офи­циалният блясък, който се нала­га на победата, е нещо друго. Тя е народен празник. Не е на власт­та, която е пречила на народа да живее. Култът към Жуков също не ми допада. По-добре Рокосов-ски, Конев или Баграмян.

Навърши се година прези­дентство на Медведев. Какви промени се забелязват?

Идеологията изчезна, печа­тът деградира, но пък отново се появи добрата литература. Век­торът на президента, възгледите и намеренията му малко влияят на страната. Диктува му исто­рията. Значение има мащабът на личността. За колкото и по­следователен демократ да се представя Медведев, с този параметър има проблеми. Путин съ­що.

Кое намирате за най-пара­доксално?

Вълшебния инстинкт на са­мосъхранението, който помага да се спрем на ръба. Не изключ­вам, че ни спасяват пришълци от бъдещето. Теоретически при наличие на машина на времето няма нищо невъзможно.

От творчеството ви личи, че сте работохолик. Кога почива­те, кога ходите за гъби?

Всъщност работя малко. Но какво друго да правя? Много да пия? Не мога. Хазартът не ме влече. Към спорта съм равноду­шен. Не мога да измисля нищо по-увлекателно от литература­та. Затова се старая друго да не правя, освен да играя с малкия син - дъщерята вече е голяма, да разхождам кучето, да бера гъби или да ида с колата до Артек. Това е най-хубавото място на света. След него идва България.

-    Колко животни имате?

Две кучета: изключително красива и силна лайка и" уличен териер". В муцуната има нещо аристократично, а по характер е породист крокодил. Синът ми има чинчила, дъщеря ми - туш-канчик, вид торбеста мишка, а жена ми - мен.
Всички новини

Луксозна антология с лириката на Иван Вазов

Намаление на книги до -60%

Удължаване на срока за подаване на заявки за учебници за учебната 2020/2021 г.

НОВО!!! Безплатни тестове за 4. клас по формата на НВО

Безплатен достъп до електронни учебници във връзка с извънрeдното положение

Заявки за учебници за учебната 2020/2021 уч. год.

Премиера на романа "Белези" от Венцислав Божинов

Представяне на книгата "ПРИКЛЮЧЕНИЕТО 12+3"

Издателство "РИВА" Ви кани на 47-ия Софийски международен панаир на книгата

Премиера на новата книга на Деян Енев "Лала боса"

„Култура и психопатология" на английски език

Примерни годишни тематични разпределения за часа на класа за 2019/2020 уч. год.

Заявки на учебници за 4. клас

Заявки от библиотеки

Издателство "Рива" с 2 номинации за Годишните награди на Портал "Култура"

Учебниците на ИК "РИВА" АД за 4. и 10. клас – одобрени от МОН

Представяне на трилогията "Цената на златото. Завръщане. Досиетата" от Генчо Стоев

Всички нови учебници на ИК "РИВА" за 4. клас – одобрени от МОН

Заявки за учебници за 1. клас за учебната 2019/2020 година

Предаване, посветено на 90-годишнината от рождението на Георги Марков – ИСТОРИЯ.БГ

Книгата "Поводи за връщане" от Або в предаването КУЛТУРА.БГ

Честване на 90-годишнината от рождението на Георги Марков

Премиера на дебютната книга "Поводи за връщане" на младия автор Або

Премиера на книгата "Войната и военното изкуство. Исторически аспекти и съвременни проекции" на доц. д-р Игнат Криворов

Книгата на Ромео Попилиев "Цензурата по времето на комунизма" с номинация за ИКАР 2019 г.

Представяне на книгата "От бездънната бездна" в предаването "КУЛТУРА.БГ" по БНТ

Премиера на книгата „Иван Грозев в българската литература“

Премиера на книгата „От бездънната бездна. Дневник от затвора и Белене“

Софийски международен панаир

Премиера на романа „Водната кула” от Диана Петрова

Покана за представяне на книгата "Цензурата по времето на комунизма, или режимът на забраняване – позволяване"

Как разказваме съвременността. Съзнание и подсъзнание - гледните точки

Издателство „Рива” в „Издателски вечери” на Столична библиотека

Деян Енев - разказвач на месеца в Столична библиотека

Изложба на Лиляна Дворянова

Заявки за учебници за 3. и 7. клас

Бонуси към учебниците на ИК "Рива"

Романът на Бурхан Сьонмез "Истанбул, Истанбул" спечели международната литературна награда на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Представяне на новия роман „Без невинни“ от Иво Беров

Представяне на „Без невинни“

Класиране на участниците в конкурса за творческо писане на ИК "Рива"

Авторът на ИК "РИВА" Милена Рашкова с отличие на община Смолян за просветни и културни дейци

Теми за Националния конкурс по творческо писане

Всички проекти за учебници за 3. и 7. клас на ИК "Рива" одобрени от МОН

Представяне на "Рицарски доспехи и голи охлюви"

Национален конкурс по творческо писане

Проекти за новите учебници за 3. и 7. клас на ИК "Рива"

Представяне на новия сборник с разкази "Дърводелецът" от Деян Енев

Представяне на книгата "Търся си приятел" от Мори Понсови

Представяне на книгата "С аромат на тютюн" от Венцислав Божинов

Представяне на книгата "Свидетелство за поезия" от Чеслав Милош

Представяне на книгата "Спомени за Руско-турската война 1877 - 1878" на Евгения Тур

Представяне на книгата "Откъде започнахме ние" на Иван Хаджийски

Представяне на книгата "Гибелта на една империя" от Егор Гайдар

Заявки за учебниците за 2. и 6. клас на ИК "РИВА" АД за учебната 17/18 година

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ НА ИК "РИВА" ЗА 2. И 6. КЛАС С ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ПРИГОДНОСТ

Издателство „Рива“ с 9 одобрени програми за обучение от МОН

Примерни годишни разпределения

Електронни ресурси

ВСИЧКИ НОВИ ПРОЕКТИ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА 2. И 6. КЛАС НА ИК „РИВА“ АД БЯХА ОДОБРЕНИ ОТ МОН

Покана за представянето на "Култура и психопатология. Антропология на психичната болест"

Покана за представянето на "Изрично възражение"

Покана за представянето на "Бизнес компас за Германия"

Заявки за учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 г.

Ръководство за работа с електронните ресурси към учебниците на ИК "Рива"

Интервю на "Култура" с Нермин Йълдъръм

Момчил Методиев в студиото на еМисия България

Иван Теофилов получи Голямата награда за литература на СУ „Св. Климент Охридски“

Томас Фрам и Ненад Живановски със специални отличия от СБЖ

Одобрените учебници на издателска къща "Рива"

Представяне на "Вкусът на живота" в "Перото"

Представяне на "Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници".

Представяне на "България под комунизъм"

Деян Енев и Иван Теофилов с награди от "Перото"

Годишни разпределения за часа на класа

Годишни разпределения за часа на класа за учебната 2016/2017 г.

Вечер на Цветан Стоянов и Данила Стоянова

Пролетен базар на книгата 2016

Представяне на "Мария" - новата книга на Деян Енев

Представяне на "Какви са унгарците"

"Гризли" с номинация за наградите "Хеликон"

Представяне на "Гризли"

Представяне на "Двете половини на ореха"

Презентация от семинара на тема "Обучението по български език и новостите в изпита за външното оценяване в 7. клас"

Представяне на книгата "Bulgaria: Politics and Protests in 21st Century"

Вечер на Борис Христов в галерия "Cankova"

Литературни награди „Перото“

Представяне на "Жмичка"

Вестник "Култура" по повод юбилея на Борис Христов

Безплатен учителски екземпляр и книжка с диктовки при поръчка за цял клас

Поетът Борис Христов отбелязва днес 70 години!

Премиера, „Кървави поля. Европа между Сталин и Хитлер“

Проф. Нели Иванова и Мария Бунева гостуват в "България днес"

Пролетен базар на книгата 2015

Бистра Величкова с първа награда за "Малка, мръсна и тъжна"

Разговор за творчеството на Иван Пейчев, Александър Вутимски и Александър Геров по повод издаването на антологията "Трима поети"

Списък на одобрените от МОН учебни помагала през март 2015 г.

Нов офис на издателството

Представяне на книгата „Трима поети. Иван Пейчев, Александър Вутимски, Александър Геров“

Представяне на "Пориви и покруси" в НС

Издателство "Рива" на панаира на книгата в София

Представяне на книгата "Малка, мръсна и тъжна"

Представяне на книгата "Пориви и покруси. Създаването на СДС и борбата за демокрация 1989-1992"

Издателство "Рива" на панаира на книгата във Франкфурт

Заповядайте на "Алея на книгата 2014"

Новата книга на Скот Линч

Представяне на новата книга на Рива "Пари за изгаряне"

Най-новата сензация във фентъзи литературата - Окса Полок

Филм посветен на Любомир Канов по БТВ

ПРЕМИЕРА

Премиера на "Избрани пиеси" от Фридрих Дюренмат

ПРЕМИЕРА

ПРЕМИЕРИ НА НОВИ КНИГИ НА СОФИЙСКИЯ ПАНАИР НА КНИГАТА

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА

ПРЕДСТАВЯНЕ

АЛЕЯ НА КНИГАТА

Премиера

Премиера

ПРЕМИЕРА

ПРЕМИЕРА

Интервю

Премиера

ПРЕМИЕРА

Вечер на книгата "Другата врата"

Вечер на книгата "Другата врата"

ХХVІІI Софийски международен панаир на книгата

Представяне на ОТКРИВАНЕТО, театрални пиеси от Петер Турини

Покана за представянето на 11 ТОМА ТЕАТЪР

Беседа "Европейското мислене - от барока до наше време"

Покана за беседа "Европейското мислене - от барока до наше време"

Интервю във вестник "24 часа" Радост Владимирова: Луксозните книги не остаряват

Представяне на книгата "Моят роден град София" на Райна Костенцева

Представяне в Дом Витгенщайн на три книги на Елфриде Йелинек

Награда

Премиера

Премиера

Романът на Андрей Тургенев "Да спиш и да вярваш", номиниран за "Большая книга"

Представяне в Дом Витгещайн на двата тома драми на Петер Хандке "Блус под земята" и "Игра на въпроси"

2008 Годината на Русия в България

Очаквайте

Премиера

Премиера