ВСИЧКИ ПРОЕКТИ НА ИК "РИВА" ЗА 2. И 6. КЛАС С ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ПРИГОДНОСТ

Всички проекти за учебници за 2. и 6. клас на ИК "РИВА" преминаха и последния етап от процедурата по одобрение и бяха положително оценени за пригодност.

Очаквайте информация за сроковете за заявки и плащания. Оставаме на разположение за Вашите въпроси.

2. клас

6. клас