Бонуси към учебниците на ИК "Рива"

Уважаеми колеги,

Всеки учител, който избере да работи с учебник на издателство "Рива" за 1., 2., 3., 5.,6. или 7. клас, ще получи съответстващите към него бонуси:

3. клас

Български език и литература

• Учебен комплект по български език и литература
• Книга за учителя

• Учебно помагало „Български език и литература за избираемите часове“ за 3. клас
• Учебно помагало „Уча лесно правописа“ за 3. клас
• Учебно табло с размери 100 х 70 см
• Електронен учебник

Математика

• Учебен комплект по математика
• Книга за учителя

• Учебно помагало „Математика за
избираемите часове“ за 3. клас
• Учебно помагало „Аз решавам задачи“ за 3. клас
• Учебно табло с размери 100 х 70 см – "Геометрични фигури" • Учебно табло с размери 100 х 70 см – "Триъгълници"
• Електронен учебник

Музика

• Учебник по музика
• Тетрадка по музика
• 5 CD с песни и инструментални записи за часовете по музика
• Електронен учебник

Изобразително изкуство

• Учебник по изобразително изкуство
• Книга за учителя
• Учебно табло с размери 100 х 70 см
• Електронен учебник

7. клас

Български език

• Учебник по български език за 7. клас
• Книга за учителя
• Тетрадка по български език за 7. клас
• Български език и литература за избираемите часове за 7.клас
• Учебно помагало “Код знам повече” за 7. клас
• Eлектронен учебник

Литература

• Учебник по литература за 7. клас
• Книга за учителя
• Тетрадка по литература за 7. клас
• Български език и литература за избираемите часове за 7.клас
• Учебно помагало ”Чета с разбиране” за 7. клас
• Eлектронен учебник

История и цивилизации

• Учебник по история и цивилизации за 7. клас
• Книга за учителя
• Тетрадка по история и цивилизации за 7. клас
• Eлектронен учебник

 

1. клас

Български език и литература

• Учебен комплект по български език и литература
• Книга за учителя – към Буквар, I част и към Читанка, II част
• Книжка „Букварко“ – стихотворение за всяка буква
• Табло „Нашата азбука“ с размери 70 х 100 см
• Учебно помагало „Мога да чета и пиша“ за 1. клас

Математика

• Учебен комплект по математика
• Книга за учителя
• Табло „Математика“ с размери 70 х 100 см
• Учебно помагало „Аз решавам задачи“ за 1. клас

Музика

• Учебник по музика
• Книга за учителя
• Четири броя CD (или флаш памет) с песни и инстументални записи за часовете по музика

Изобразително изкуство

• Учебник по изобразително изкуство
• Книга за учителя
• Допълнителни приложения за изрязване
• Работни листове и за ВСЕКИ УЧЕНИК БЕЗПЛАТНО:
• Допълнителни приложения за изрязване
• Работни листове

 

2. клас

Български език и литература
• Учебен комплект по български език и литература
• Книга за учителя
• Учебно помагало „Уча лесно правописа“ за 2. клас
• Учебно помагало „Български език и литература за избираемите часове“ за 2. клас
• Учебно табло с размери 100 х 70 см
• Електронен учебник

Математика

• Учебен комплект по математика
• Книга за учителя
• Учебно помагало „Аз решавам задачи“ за 2. клас
• Учебно табло с размери 100 х 70 см
• Електронен учебник

Музика

• Учебник по музика
• Книга за учителя
• Тетрадка по музика
• Три броя CD (или флаш памет) с песни и инструментални записи за часовете по музика
• Електронен учебник

Изобразително изкуство

• Учебник по изобразително изкуство
• Книга за учителя
• Допълнителни помощни материали
• Електронен учебник

 

5. клас

Български език

• Учебник по български език за 5. клас
• Книга за учителя
• Учебна тетрадка по български език за
5. клас (към съответния учебник)
• „Текстове и задачи за 5. клас“ – учебно
помагало

Литература

• Учебник по литература за 5. клас
• Книга за учителя
• Учебна тетрадка по литература за 5. клас
• „Чета с разбиране за 5. клас“ – учебно помагало

 

6. клас

Български език

• Учебник по български език за 6. клас
• Книга за учителя
• Тетрадка по български език за 6. клас
• „Код: знам повече“ – учебно помагало по БЕЛ със задачи за развиване на четивните умения за 6. клас
• Eлектронен учебник

Литература

• Учебник по литература за 6. клас
• Книга за учителя
• Тетрадка по литература за 6. клас
• „Чета с разбиране за 6. клас“ – учебно помагало
• Eлектронен учебник

История и цивилизации

• Учебник по история и цивилизации за 6. клас
• Книга за учителя
• Тетрадка по история и цивилизации за 6. клас
• Eлектронен учебник