Заявки за учебници за учебната 2020/2021 уч. год.

Заявки за учебници за учебната 2020/2021 уч. год.

Уважаеми преподаватели,

Съгласно Заповед № РД09-541 / 27.02.2020 г. на министъра на образованието и науката срокът за подаване на зявките е от 09.03.2020 г. до 20.03.2020 г. (за частните училища до 29.05.2020 г.), а срокът за сключване на договорите до 10.04.2020 г. (за частните училища до 30.06.2020 г.

Можете да заявите учебниците на ИК "РИВА" за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас за учебната 2020/2021 г. на следния адрес.

Договорите ще се сключват в срок до 10.04.2020 г.