Одобрените учебници на издателска къща "Рива"

Списъкът на учебниците и учебните комплекти за I и V клас, преминали първи етап от процедурата по одобрение на МОН, можете да видите тук:

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2293