Премиера

На 19 януари в Българския културен институт в Москва бе устроено представяне на издателство "Рива" и премиера на книгата на Надежда Манделщам "За Ахматова". Това е първият превод на чужд език на доскоро непознатия текст на Манделщам за бележитата руска поетеса. Събитието стана част от Манделщамовите дни в Русия, които ознаменуваха 120-годишнината от рождението на един от най-големите поети на XX век Осип Манделщам.

На литературната вечер присъстваха преводачката Белла Цонева-Динкова и съставителят и автор на предговора към "За Ахматова" Павел Нерлер, председател на Манделщамовото общество. Сред гостите бяха ректорът на Литературния институт "Максим Горки" Борис Тарасов, българистката и професор по история Нина Пономорьова, професорът по история Людмила Горина, директорът на издателство "Воскресенье" Дмитрий Горбунцов, поетите Галина Климова и Сергей Надеев, председателят на Съюза на приятелите на България Кир Лемзенко, главният редактор в издателство "Наука" Надежда Баткина, както и други изявени имена в руските научни и литературни кръгове, журналисти, представители на Посолството на Република България в Русия, кореспондентът на Българското национално радио в Москва Васко Михайлов.

Събитието бе съпътствано от изложба на книгите на "Рива" в превод от руски език.