ПРЕМИЕРА

На 26 януари в Центъра за култура и дебат "Червената къща" бе  представена книгата "Избрани пиеси" от Фридрих Дюренмат, превод и съставителство София Тоцева.

Проф. д-р Виолета Дечева запозна присъстващите с драматургията на Дюренмат и с пиесите, включени в издадения том.

Актьорът Ицко Финци прочете откъси от пиесата "Ромул.Велики".