Петко Ганчев, Димитрий Димитров

/catalog/authors/default.png

Бъдещето на Европа
Няма наличност

Петко Ганчев, Димитрий Димитров

Бъдещето на Европа

Задавала тон в технологическото, икономическото, социалното и духовно-културното развитие на човечеството в продължение на няколко века (XV-XX век), през последните десетилетия, с нарастващ темп след Втората световна война, днес Европа отново е активен субект на историческото действие, който носи в себе си предпоставки..

Без данък: 0.00 лв.

Задавала тон в технологическото, икономическото, социалното и духовно-културното развитие на човечеството в продължение на няколко века (XV-XX век), през последните десетилетия, с нарастващ темп след Втората световна война, днес Европа отново е активен субект на историческото действие, който носи в себе си предпоставки..