Петя Александрова

catalog/authors/big_398.jpg

Петя Александрова е критик, историк и теоретик на аудио-визуалните медии. Преподава в Нов български университет - департаменти "Масови комуникации" и "Кино и телевизия". Автор е на книгата "Мъките на заглавието. От словесен до кинообраз", на редица научни статии и доклади. Редактор е в списание "ЛИК". Пише за кино, литература, театър и култура. Сценарист е на телевизионни предавания

Петя Александрова

Изгубени в гледането. Бариери пред аудио-визуалнит...

12.00 лв.

Кои са бариерите пред аудио-визуалните медии? Едни са около съдържанието: неясна идентичност и маргиналността, неразбирането на класиката и на старите ленти. Други са променените форм(ат)и на гледане. Трети са свързани с пътя до зрителя: превод, репертоар, цензора, пиар, реклама и критика. Всъщност говорим за края..

Без данък: 12.00 лв.

Кои са бариерите пред аудио-визуалните медии? Едни са около съдържанието: неясна идентичност и маргиналността, неразбирането на класиката и на старите ленти. Други са променените форм(ат)и на гледане. Трети са свързани с пътя до зрителя: превод, репертоар, цензора, пиар, реклама и критика. Всъщност говорим за края..