Учебни помагала


Системите от учебни помагала на издателство РИВА са специално разработени, за да улеснят Вашата работа. Съдържат интересни упражнения и задачи за затвърдяване и надграждане на знанията, за проверка и самопроверка, както и за реализиране на диференциран подход в задължителните учебни часове. Опитът показва, че помагалата ни са напълно съвместими с одобрените учебници на всички издателства.

По-голяма бройка помагала за училищата поръчвайте през удобния формуляр за поръчка на помагала.